Saturday, March 21, 2009

sedikit perkonsian dari cerpen aku bukan untukmu..

“…if any one slew a person - unless it be for murder or for spreading mischief in the land - it
would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the
life of the whole people..”[5:32]

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri,

janganlah kamu berputus asa dari rahmat ALLAH. Sesungguhnya ALLAH mengampuni dosadosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[39:53]

“Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahankesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan.”[5:65]

“Sesungguhnya ALLAH tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa
yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang
mempersekutukan ALLAH, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”[4:48]

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam
itu, adalah utusan ALLAH dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya
kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada ALLAH dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya ALLAH Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci ALLAH dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah ALLAH menjadi Pemelihara.” [4:171]

“Dan mengapa kamu tidak beriman kepada ALLAH padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu
beriman kepada TUHANmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu
adalah orang-orang yang beriman”[57:8]

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” [35:18]

“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya” [2:228]

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik
laki-laki atau perempuan” [3:195]

“supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi
kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi
ALLAH” [48:5]

petikan yang best dari cerpen ni:

“Suria, dia sudah menjadi isteri Ricky yang sah. Ricky bertanggung-jawab ke atas dirinya. Ricky
harus menunaikan amanah sebagai seorang suami. Fahamilah ia Suria. Bukankah Suria lebih
dahulu ditarbiyyah oleh ibu-bapa Suria. Sanggupkah Suria melihat Cindy murtad setelah Allah
memilihnya untuk bersama-sama kita? Maafkan Ricky sekiranya Suria terluka dengan keputusan Ricky. Berat sekali untuk Ricky lepaskan pertunangan kita selama hampir dua tahun ini. Tapi fahamilah ia dengan hatimu yang suci itu. Betapa Suria menyayangi Ricky, begitulah sayangnya Ricky terhadap agama yang diterima Cindy. Hukumlah Ricky sekiranya itu yang Suria mahu tetapi selamatkanlah Cindy. Hanya itu yang Ricky pohon atas nama cinta kita.”


No comments: